KitchenAid Artisan™ Toaster 2 - slice
#5KTT780E
Price $399.00
KitchenAid Artisan™ Toaster 4 - Slice
#5KTT890E
Price $499.00
KitchenAid 2 wide slot Toaster
#5KMT2116B
Price $199.00